Harteman Wildfowl | kvk 90846257 | ubn 6872294

Vogels

Deze website is gebouwd rondom de wereld van watervogels (orde Anseriformes). De orde van Anseriformes omvat alle eenden, ganzen en zwanen van de wereld, maar ook een vrij onbekende groep van drie soorten hoenderkoeten uit Zuid-Amerika. De hele orde is een vrij primitieve groep vogels, wat wil zeggen dat deze orde al veel langer bestaat dan een aantal modernere groepen vogels. Om een idee te geven van de diversiteit aan vogels, geven we hieronder een globaal overzicht. 

 

Klasse Aves

Er zijn door de wetenschap bijna 11.000 levende vogelsoorten beschreven. Al deze vogelsoorten zijn samen ondergebracht in de klasse Aves, waartoe ook vele uitgestorven vogelgroepen gerekend kunnen worden. De moderne vogels die vandaag de dag leven zijn ingedeeld in de kroongroep Neornithes. Een vogel die zeker niet tot deze kroongroep gerekend wordt is de voorloper van alle vogels, de Archaeopteryx

 

Kroongroep Neornithes:

De Neornithes, de "nieuwe vogels", vormen de kroongroep van de vogels, waartoe alle moderne vogels behoren. De lijst is samengesteld op basis van de traditionele classificatie door Clements, met enkele wijzigingen door Sibley en Monroe. Deze kroongroep omvat twee superorden, namelijk Palaeognathae en Neognathae.

 

Superorde Palaeognathae:

De naam Paleognathae verwijst naar de 'oude' (paleo) structuur van de kaak (gnath). De bekendste levende vertegenwoordigers van deze groep zijn loopvogels zoals de struisvogels en kiwi's, maar zij telt ook leden die vliegen kunnen zoals de tinamoes. In totaal omvat deze superorde 49 soorten.

 

 1. Struthioniformes — loopvogels: struisvogels, emoes, nandoes, casuarissen en kiwi's
 2. Tinamiformes — tinamoes
Superorde Neognathae:

De naam Neognathae verwijst naar de "nieuwe" (neo) structuur van de kaak (gnath). Deze superorde omvat 27 orden en daarbinnen zo'n 10.000 vogelsoorten. Vertegenwoordigers zijn bekend uit fossielen die uit het laat-Krijt dateren. Sindsdien is het een zeer vormenrijke diergroep die zich op alle mogelijke manieren heeft aangepast in gedrag, functie en vorm van de snavel en de poten. 

 

Galloanserae
 1. Anseriformes — eenden, ganzen, zwanen, hoenderkoeten
 2. Galliformes — fazanten, kwartels, patrijzen, kalkoenen, hokko's, parelhoenders etc.
Neoaves
 1. Charadriiformes — meeuwen, vechtkwartels, plevieren en verwanten
 2. Gaviiformes — zeeduikers
 3. Podicipediformes — futen
 4. Procellariiformes — albatrossen, stormvogels en verwanten
 5. Sphenisciformes — pinguïns
 6. Pelecaniformes — pelikanen, aalscholvers en verwanten
 7. Phaethontiformes — keerkringvogels
 8. Ciconiiformes — ooievaars en verwanten
 9. Cathartiformes — gieren van de Nieuwe Wereld
 10. Phoenicopteriformes — flamingo's
 11. Falconiformes — valken, arenden, etc.
 12. Gruiformes — kraanvogels, rallen, kagoe, zonneral en verwanten
 13. Pteroclidiformes — zandhoenders
 14. Columbiformes — duiven
 15. Psittaciformes — papegaaien en parkieten
 16. Cuculiformes —  koekoeken en toerako's
 17. Opisthocomiformes — hoatzin
 18. Strigiformes — uilen
 19. Caprimulgiformes — nachtzwaluwen
 20. Apodiformes — zwaluwen en kolibri's
 21. Coraciiformes — ijsvogels, bijeneters, motmots en verwanten
 22. Piciformes — spechten, baardvogels, glansvogels en verwanten
 23. Trogoniformes — trogons
 24. Coliiformes — muisvogels
 25. Passeriformes — zangvogels

De radicaal andere classificatie door Sibley en Monroe (Sibley-Ahlquist taxonomie), gebaseerd op moleculaire data, vond wijdverspreide acceptatie op een aantal aspecten. Hierbij werd er een extra superorde aan de klassieke classificatie toegevoegd, namelijk Galloanserae (hoenderachtigen en eendachtigen).

 

White-backed duck

Boven: witrugeend, Thalassornis leuconotus

Powered by liveSite Get your free site!